Tuesday, March 26

Kannada

Vacation activities

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Is the beach clean? ಸಮುದ್ರತೀರ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೆ? Samudratīra śubhravāgideye?      Can one swim there? ಅಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದೆ? Alli ījabahude?      Isn’t it dangerous to swim there? ಅಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ? Alli ījuvudu apāyakāri allave?      Can one rent a sun umbrella / parasol here? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? Illi pyārāsōl bāḍigege tegedukoḷḷabahude?      Can one rent a deck chair here? ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? Illi ārāmakurciyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?      Can one rent a boat here? ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? Illi dōṇiyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?      I would like to surf. ನನಗೆ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. Nanage sarph māḍuva āse i

Preparing a trip

Kannada
English US ಕನ್ನಡ You have to pack our suitcase! ನೀನು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. Nīnu nam'ma vastugaḷannu peṭṭigegaḷalli jōḍisabēku.      Don’t forget anything! ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡಾ ಮರೆಯಬಾರದು. Yāva vastuvannu kūḍā mareyabāradu.      You need a big suitcase! ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Ninage innū doḍḍa peṭṭigeya avaśyakate ide.      Don’t forget your passport! ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಅನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. Pās pōrṭannu mareyabēḍa.      Don’t forget your ticket! ವಿಮಾನದ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. Vimānada ṭikēṭugaḷannu mareyabēḍa.      Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! ಪ್ರವಾಸಿ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. Pravāsi cek gaḷannu mareyabēḍa.      Take some suntan lotion with you. ಸನ್ ಟ್

In the discotheque

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Is this seat taken? ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೆ? Ī jāga khāli ideye?      May I sit with you? ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? Nānu nim'moḍane kuḷitukoḷḷabahude?      Sure. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು. Khaṇḍitavāgiyu.      How do you like the music? ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ? Nimage saṅgīta hēge enisuttide?      A little too loud. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ. Svalpa śabda jāsti.      But the band plays very well. ಆದರೆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Ādare vādyagōṣṭi tumba cennāgide.      Do you come here often? ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತೀರಾ? Nīvu illige padē padē baruttīrā?      No, this is the first time. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. Illa, idē modala bāri.      I’ve never been here before. ನಾನು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲು ಇಲ್ಲ

At the cinema

Kannada
English US ಕನ್ನಡ We want to go to the cinema. ನಾವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. Nāvu citramandirakke hōgalu bayasuttēve.      A good film is playing today. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Ivattu ondu oḷḷe citra pradarśisalāguttide.      The film is brand new. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಸದು. Ī citra hosadu.      Where is the cash register? ಟಿಕೇಟು ಕೌಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Ṭikēṭu kauṇṭar ellide?      Are seats still available? ಇನ್ನೂ ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆಯೆ? Innū jāgagaḷu khāli iveye?      How much are the admission tickets? ಟಿಕೇಟುಗಳ ಬೆಲೆ ಏಷ್ಟು? Ṭikēṭugaḷa bele ēṣṭu?      When does the show begin? ಚಿತ್ರಪ್ರದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? Citrapradarśana eṣṭu hottige prārambhavāguttade?      How long is the fil

Going out in the evening

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Is there a disco here? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೊ ಇದೆಯೆ? Illi ḍisko ideye?      Is there a nightclub here? ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆಯೆ? Illi naiṭ klab ideye?      Is there a pub here? ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಇದೆಯೆ? Illi pab ideye?      What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? ಇಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ? Indu nāṭaka śāleyalli ēnu kāryakrama ide?      What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ? Indu citramandiradalli yāva citrapradarśana ide?      What’s on TV this evening? ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ? Ivattu ṭeliviṣan nalli ēnu kāryakrama ide?      Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನ

At the zoo

Kannada
English US ಕನ್ನಡ The zoo is there. ಅಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಇದೆ. Alli mr̥gālaya ide.      The giraffes are there. ಜಿರಾಫೆಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. Jirāphegaḷu allive.      Where are the bears? ಕರಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? Karaḍigaḷu ellive?      Where are the elephants? ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? Ānegaḷu ellive?      Where are the snakes? ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? Hāvugaḷu ellive?      Where are the lions? ಸಿಂಹಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? Sinhagaḷu ellive?      I have a camera. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. Nanna baḷi ondu kyāmerā ide.      I also have a video camera. ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಇದೆ. Nanna baḷi ondu vīḍiyō kyāmerā saha ide.      Where can I find a battery? ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? Byāṭari elli siguttade?      Where are the p

City tour

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Is the market open on Sundays? ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆಯೆ? Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye?      Is the fair open on Mondays? ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ಸವ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? Sōmavāradandu utsava terediruttadeye?      Is the exhibition open on Tuesdays? ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye?      Is the zoo open on Wednesdays? ಮೃಗಾಲಯ ಬುಧವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? Mr̥gālaya budhavāradandu terediruttadeye?      Is the museum open on Thursdays? ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye?      Is the gallery open on Fridays? ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? Śukravār

Where is … ?

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Where is the tourist information office? ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? Pravāsi māhiti kēndra ellide?      Do you have a city map for me? ನನಗೆ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಿರಾ? Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā?      Can one reserve a room here? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye?      Where is the old city? ನಗರದ ಹಳೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? Nagarada haḷeya bhāga ellide?      Where is the cathedral? ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Illi carc ellide?      Where is the museum? ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? Illi vastu saṅgrahālaya ellide?      Where can one buy stamps? ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? An̄ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?      Where can

Asking for directions

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Excuse me! ಕ್ಷಮಿಸಿ. Kṣamisi.      Can you help me? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ? Nanage svalpa sahāya māḍuvirā?      Is there a good restaurant around here? ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿದೆ? Illi oḷḷeya phalāhāra mandira ellide?      Take a left at the corner. ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. Raste koneyalli eḍakke hōgiri.      Then go straight for a while. ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿರಿ. Ā mēle svalpa dūra nēravāgi naḍedu hōgiri.      Then go right for a hundred metres / meters (am.). ನಂತರ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ದೂರ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ. Nantara sumāru nūru mīṭar naṣṭu dūra balagaḍege hōgi.      You can also take the bus. ನೀವು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. Nīvu bas nalli kūḍa hōgabahudu.     

Car breakdown

Kannada
English US ಕನ್ನಡ Where is the next gas station? ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ? Illi hattiradalli elli peṭrōl aṅgaḍi ide?      I have a flat tyre / tire (am.). ನನ್ನ ವಾಹನದ ಟೈರ್ ತೂತಾಗಿದೆ. Nanna vāhanada ṭair tūtāgide.      Can you change the tyre / tire (am.)? ನಿಮಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? Nimage cakravannu badalāyisalu āguttadeyē?      I need a few litres / liters (am.) of diesel. ನನಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. Nanage eraḍu līṭar ḍīsel bēku.      I have no more petrol / gas (am.). ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. Nannalli peṭrōl illa.      Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬಿ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯೆ? Nim'ma baḷi tagaḍina ḍabbi/ peṭrōl ḍabbi ideye?      Where c
Translate »